Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea

Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Vă informăm că în Monitorul Oficial, Partea I nr.383 din 19 mai 2016 s-a publicat Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Financiar Nonbancar(SAL-FIN) , conform căruia aveţi dreptul de a apela la soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi entităţi autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F

SAL-FIN are misiunea de a organiza şi soluţiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum aceştia sunt definiţi prin art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F., după caz, denumite în continuare comerciant/profesionist.

SAL-FIN este singura entitate de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniile în care A.S.F. are competenţă, care organizează şi administrează proceduri SAL prin care se propune sau impune, după caz, o soluţie părţilor.

Principala atribuţie a SAL-FIN constă în organizarea şi soluţionarea prin proceduri SAL a litigiilor interne sau transfrontaliere, născute din contracte de vânzare sau de prestare de servicii încheiate de consumatori cu comercianţii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) din Regulamentul nr.4/2016.

Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză.

Nu se supun prevederilor prezentei proceduri:

 1. procedurile de soluţionare a reclamaţiilor consumatorilor derulate de comercianţi prin proceduri proprii;
 2. serviciile neeconomice de interes general;
 3. litigiile dintre comercianţi;
 4. negocierile directe dintre consumator şi comerciant;
 5. încercările efectuate de un judecător de a soluţiona un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu;
 6. procedurile iniţiate de un comerciant împotriva unui consumator;
 7. litigiile ce privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, drepturi asupra cărora părţile nu pot să dispună.

În cazul procedurilor SAL-FIN prin care se propune o soluţie , consumatorii au posibilitatea de a se retrage din procedură în orice moment dacă nu sunt satisfăcuţi de funcţionarea sau de modul de desfăşurare a procedurii, consumatorii fiind informaţi despre acest drept înaintea începerii procedurii.

Înainte de a accepta soluţia propusă, părţile au posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia propusă, fiind informati cu privire la consecinţele juridice ale acceptării unei astfel de soluţii.

Rezultatul procedurii SAL-FIN este comunicat părţilor, printr-o notă de soluţionare alternativă a litigiilor, în termen de 60 de zile calendaristice de la data la care Secretariatul tehnic a primit dosarul complet al reclamaţiei şi a fost desemnat conciliatorul, cu excepţia situaţiei în care acest termen a fost prelungit.

Rezultatul procedurilor SAL-FIN nu este obligatoriu dacă doar una dintre părţi accepta solutia propusa.

SAL-FIN poate refuza instrumentarea unui anumit litigiu, în conformitate cu prevederile OG nr. 38/2015, pentru următoarele motive:

 • consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamaţia sa şi nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul;
 • litigiul este promovat cu rea-credinţă sau este ofensator;
 • litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate de SAL sau de către o instanţă judecătorească;
 • consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei ce a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora;
 • instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a SAL-FIN;
 • litigiul nu priveşte un comerciant aflat în supravegherea A.S.F.

În cazul în care SAL-FIN nu poate analiza un litigiu înaintat, aceasta va prezenta ambelor părţi o explicaţie privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului, consumatorul avand posibilitatea de a se adresa alte entităţi SAL competente.

De asemenea refuzul examinării unui anumit litigiu, nu va afecta accesul consumatorilor la procedurile SAL, inclusiv în cazul litigiilor transfrontaliere.

car mirror covers car mirror sockswhat is custom application developmenttraderushсайты польских магазиновсписок документов для оформления загранпаспорта нового образцацерковь возрождение отзывы