Asigurarea CMR

Despre Asigurarea CMR

În calitate de transportator ești implicat în unele activităţi ce antrenează răspunderea ta faţă de proprietarul bunurilor pe care le ai în custodie. În aceste condiţii, pentru a evita plata unor despăgubiri ca urmare a apariţiei unor pagube la bunurile transportate, poți încheia asigurarea CMR.

Cui se adresează?

Acest tip de asigurare se adresează, în general, societăţilor comerciale care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri, cu autovehicule.

Asigurarea este valabilă numai pentru transportatorii care nu sunt ei înşişi proprietarii mărfurilor transportate şi numai pentru mărfurile care pe tot parcursul călătoriei asigurate se găsesc în autovehicule (chiar dacă pe parcursul transportului au loc traversări cu linii Ro- Ro, ferry-boat sau combinat pe mare, cale ferată, aeriană, fără descărcarea mărfii din autovehicul).

Ce riscuri sunt acoperite?

Se acoperă răspunderea transportatorului (persoană fizică sau juridică cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în România) care efectuează transporturi de mărfuri cu autovehicule înmatriculate în România) aflate în proprietatea sa, închiriate sau luate în locaţie de gestiune pentru pagubele la mărfurile transportate, potrivit convenţiei referitoare la Contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele.

Acoperire teritorială

Asigurarea este valabilă atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, însă exclusiv pentru limitele şi autovehiculele menţionate în contract.

english to french translators24optionстінгмагазин шин киевипотечные кредиты в украинепроверка позиций