Viziunea City

VIZIUNEA CITY INSURANCE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PROTECȚIA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Misiunea Societății de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. este aceea de a crea și a vinde produse și servicii de asigurare performante care, pe de o parte, sunt menite să satisfacă clienții și, pe de altă parte, au rolul de a genera venituri pentru organizația noastră, intr-o manieră care sa fie pe deplin conformă cu legea și să respecte principial drepturile si libertățile fundamentale ale persoanelor, respectiv ale dumneavoastră.

În lumina acestui angajament, Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. își propune să acorde o atenție deosebită respectării dreptului dumneavoastră la viață privată, asigurării securității datelor dumneavoastră cu caracter personal și transpunerii în practică a abilității dumneavoastră de a controla datele cu caracter personal pe care ni le aduceți la cunoștintă în decursul activității noastre și în interacțiunea cu noi.

În acest scop, am luat măsurile necesare pentru ca dumneavoastră să puteți face alegeri în cunoștință de cauză cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și utilizate de societatea noastră și luamă măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru ca dumneavoastră să intrați în posesia tuturor informațiilor de care aveți nevoie pentru a putea face cele mai potrivite alegeri în raport de produsele și serviciile noastre.

Țelul nostru este să vă câștigam și să va menținem intactă încrederea în abilitatea noastră de a vă respecta viața privata și de a proteja datele cu caracter personal pe care ni le încredințați, sens în care aplicăm în activitatea noastră o serie de principii pe care noi le considerăm esențiale:

  • Dumneavoastră aveți controlul cu privire la datele dumneavostră cu caracter personal, sens în care vă punem la dispoziție mijloace ușor de folosit și vă oferim posibilitatea de a face alegeri clare.
  • Dumneavoastră aveți acces deplin la informație, societatea noastră fiind transparentă și asigurându-se că dumneavoastră știți toate detaliile cu privire la procesele de colectare și de utilizare de date personale pe care le întreprindem, astfel încât să puteți lua decizii informate.
  • Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le încredințați este asigurată permanent de societatea noastră prin măsuri de securitate adecvate și prin criptare.
  • Prioritar pentru noi este să vă respectăm drepturile pe care legea vi le conferă cu privire la protecția datelor cu caracter personal și la drept fundamental la viață privată.
  • Vom evita publicitatea nedorită, sens în care nu vă vom folosi adresa de e-mail, telefonul sau orice alte date de contact și nici alte informații pe care ni le furnizați pentru a vă transmite publicitate direcționată.
  • Atunci când colectăm date personale, scopul nostru este de a le folosi în considerarea beneficiului dumneavoastră și a îmbunătățirii interacțiunii dumneavoastră cu societatea noastră.

Toate aceste principii sunt detaliate in Politica noastră de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal, care vă este permanent pusă la dispoziție aici. Pentru informații suplimentare vă invităm să consultați această politică. De asemenea, suntem interesați de părerea dumneavoastră în acest domeniu, sens în care sugestiile dumneavoastră sunt binevenite, și vă rugăm sa ni le adresati la urmatoarele date de contact:
e-mail -la adresa : dpo@cityinsurance.ro ;

personal : la oricare din sediile CITY INSURANCE ;

printr-o cerere scrisa transmisa prin posta la adresa Strada Emanoil Porumbaru nr. 93-95 , sector 1 Bucuresti sau prin fax la nr. 021.2310442