NOTA DE CONFIDENȚIALITATE DESTINATĂ TERȚILOR CANDIDAȚI LA UN POST ÎN CADRUL CITY INSURANCE

NOTA DE CONFIDENȚIALITATE DESTINATĂ TERȚILOR CANDIDAȚI LA UN POST ÎN CADRUL CITY INSURANCE

Vă informăm că Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. (denumită în continuare „CITY INSURANCE” sau „Societatea”) prelucrează, în calitate de operator, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în scopul îndeplinirii procedurii de recrutare de personal. Vă informăm că datele pe care ni le furnizați vor fi tratate într-o manieră confidențială și nu vor fi dezvăluite către terți fără acordul dumneavoastră prealabil. Va informăm totodată că doar persoanele abilitate din cadrul CITY INSURANCE vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul atingerii țelurilor pentru care datele au fost colectate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de societatea noastră:
 În cazul in care procesul de recrutare nu se finalizează cu încheierea unui contract individual de muncă între dumneavoastră și CITY INSURANCE: pentru un termen de maxim 3 luni de la finalizarea procesului de recrutare, pentru a vă înștiința dacă apar în acest răstimp alte posturi disponibile în cadrul societății, care să fie potrivite cu aptitudinile și cu calificarea dumneavoastră;
 În cazul in care procesul de recrutare se finalizează cu încheierea unui contract individual de muncă între dumneavoastră și CITY INSURANCE, datele dumneavoastră personale vor fi incluse în dosarul de personal, care va fi păstrat pentru perioada impusă de legislația în vigoare (în prezent, 75 de ani).
Puteți accesa informații detaliate cu privire la Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personale a CITY INSURANCE pe website-ul societății www.cityinsurance.ro, unde această politică este adusă la cunoștința publicului.

Va informăm că vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa prelucrarea sau de a obiecta la prelucrare, precum si dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal (în măsura în care datele au fost prelucrate prin mijloace automate și portabilitatea este posibilă). De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor, cu consecința însă ca acest fapt să poată fi de natură a împiedica desfășurarea/finalizarea procesului de recrutare.

În vederea exercitării acestor drepturi, ca și pentru orice alte întrebări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți adresa CITY INSURANCE Departamentului Resurse Umane și/sau Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) din cadrul CITY INSURANCE la următoarele date de contact:
Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A.
Adresă: str.Emanoil Porumbaru, nr.93-95, sector 1, CP 011424
Telefon: 021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713
Fax: 021.231.0442
E-mail Departament Resurse Umane: hr@cityinsurance.ro
E-mail DPO: dpo@cityinsurance.ro

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la CITY INSURANCE și/sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro).

Cu considerație,
Operator de date Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A.