Confidenţialitate

Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance, (denumită în continuare City Insurance), în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.cityinsurance.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dvs. atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care aplică Politica de Confidențialitate.

Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal: 4.110.

Vizitarea acestui site de către dvs. se supune termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate, implică acceptul dvs. cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți. City Insurance își rezervă dreptul de a schimba și de a actualiza în orice moment conținutul website-ului www.cityinsurance.ro, precum și politica de confidențialitate și termenii și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.

Definiții

 • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect. În mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă aceasta structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 • operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana imputernicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 • date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrarii de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

City Insurance poate colecta de la dvs. date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai City Insurance.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 1. Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.
 2. Pentru a personaliza serviciul pe care vi-l furnizăm.
 3. Pentru a comunica cu dumneavoastră în privința serviciilor selectate.
 4. Pentru a va asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.
 5. Pentru a publica lista caștigătorilor concursului „City Insurance”.

Tuturor vizitatorilor acestui site le sunt garantate drepturile prevăzute de legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Astfel, conform legii 677/2001, orice persoană fizică beneficiază de următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces la datele care o privesc, de obținere de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
 2. dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea datelor cu caracter personal sau transformarea acestora în date anonime în situația în care prelucrarea nu este conformă legii nr. 677/2001
 3. dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează, să facă obiectul prelucrării, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză
 4. dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop
 5. dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal
 6. dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale cu caracter personal
 7. dreptul de a inainta plangere, catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considera ca datele sale nu au fost prelucrate conform legii. Astfel, persoana fizica va inainta o cerere scrisa, datata si semnata catre S.A.R. CITY INSURANCE S.A. (inclusiv e-mail). In cerere va preciza daca doreste ca informatiile / masurile luate sa-i fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal.

City Insurance nu va divulga nici o informatie personala pe care o obtine de la dumneavoastra altora fara permisiunea dumneavoastra, decat in anumite situatii limitate:

 1. conformarea la rigorile legii;
 2. pentru a proteja securitatea site-ului nostru si drepturile noastre conform Termenilor si Conditiilor noastre de utilizare;
 3. actionarea in circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei personale a angajatilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

City Insurance nu vinde, schimba sau inchiriaza date cu caracter personal catre terti.

Securitatea datelor colectate

Ne angajam sa aplicam masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Din acest motiv folosim tehnologie de securitate standard in domeniu.

City Insurance utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare. Datele cu caracter personal sunt pastrate intr-o baza de date protejata, la care au acces doar unii angajati ai City Insurance.

Datele cu privire la tranzactiie ONLINE se realizeaza prin ePayment (GECAD ePayment International S.R.L.), pentru cumpararea online colectarea datelor cu caracter personal se face utilizand o conexiune SSL criptata, folosindu-se un certificat digital emis de www.thawte.com, o companie Verisign.

Minori

City Insurance nu are nici o intentie sa colecteze date cu caracter personal de la persoane fizice minore.

Legislatie

Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 zile lucratoare de la intergistrarea reclamatiei la sediul City Insurance. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, litigul se va solutiona de catre instanta competenta.

купитьстоимость написания статейapartments for rent key midtown-miamigulfstream apartments dania beach flсколько стоит seoраскрутка сайта в яндексе